Sprostredkovanie opatrovania seniorov v Rakúsku

Naša agentúra Senior Service, s.r.o. vykonáva sprostredkovanie práce za úhradu na pozície "Opatrovateľka" alebo "Zdravotná sestra" v Rakúsku, od augusta 2007.

Prácu ponúkame v nasledovných lokalitách Rakúska:

 • Viedeň
 • Viedeň a blízke okolie
 • Niederösterreich
 • Oberösterreich
 • Burgenlad
 • Steiermark
 • Kärntner

Každoročne obsadíme množstvo pracovných pozícii, na základe našich bohatých skúseností od roku 2002 so sprostredkovaním opatrovateliek na rakúskom trhu.

Čakacia doba od registrácie opatrovateľky až nástup k pacientovi závisí najmä od toho, akého pacienta opatrovateľka preferuje, od jej kvalifikácie a minimálnej mzdy v Euro na deň.

Naše zahraničné skúsenosti so sprostredkovaním, nás predurčujú k tomu, že robíme maximum pre Vašu spokojnosť, a ponúkame Vám výnimočné a plnohodnotné služby.

Naše služby obsahujú:

 • predloženie pracovnej ponuky, t.j. podrobná diagnóza pacienta, vek, výška, váha, rodinné pomery, charakter pacienta, miesto - t.j. adresa, denná mzda, príspevok na SVA odvody a cestu
 • pri opodstatnenej nespokojnosti opatrovateľky zmenu rodiny, resp. pacienta (bezplatne trikrát ročne)
 • pri zhoršení stavu pacienta dohodneme s rodinou úpravu - zvýšenie denných diét
 • kompletné prihlásenie na rakúskych úradoch ako aj ďalšie neštandardné úkony - za úhradu - viď: Poplatky za vybavenie nadštandardných úkonov
 • individuálnu dopravu do rodiny pacienta (opatrovateľka nie je nútená cestovať vybraným prepravcom agentúry)